Neudi och Co är ett familjeägt investeringsföretag i fjärde generationen av familjen Hobohm-Hielte. Vi är baserade i Göteborg och har våra rötter inom industri och handel. Företaget grundades 1918 av Ivar Ernström som inom några år blev kompanjon med Albert Hobohm, som 1920 flyttade från Hamburg till Göteborg med sin familj. Albert ledde företaget fram till sin död 1950 då hans son Gerhard Hobohm tog vid och inledde en kraftig expansion av verksamheten. Företaget utvecklades under namnet Ernströmgruppen till en börsnoterad internationell byggmaterialkoncern med fabriker i som mest 11 länder. När Gerhard gick i pension 1991 tog hans svärson Eric Hielte över ledningen för företaget och inledde en radikal omorientering av verksamheten. Hela byggmaterialverksamheten avyttrades och fokus skiftade till teknikhandel, kommersiella fastigheter och finansiella investeringar. Eric efterträddes 2008 av sin son Fabian Hielte som fortsatt utveckla koncernen i riktning mot ett finansiellt handelshus med industri, fastigheter och investeringar som fokus. Vår sedan 1970-talet helägda industrigrupp opererar idag under varumärket Ernströmgruppen. Vårt systerbolag Kusinhus förvaltar fastigheter och utvecklar bostäder under varumärket Sverigehuset.

surbrunnsgatan

Neudi & C:o AB grundades den 1 februari 1918 i Göteborg. Det första kontoret låg på Surbrunnsgatan 6 på Skeppsbron. Albert Hobohm hade flyttat till Göteborg på uppdrag av sin dåvarande arbetsgivare i Hamburg men blev efter kort tid istället kompanjon med Ivar Ernström och tog så småningom över ledningen för företaget. Bolaget var under dessa tidiga år ett handelshus inom dåtidens byggmaterial (spik, papp, asfalt och rörmattor men också import av cement från Polen). Bolagets första ordförande var den kände affärsmannen Oscar Gyllenhammar.

serponit och dolomit

Det främsta varumärket inom koncernen under byggmaterialepoken var Serponit med ursprung i de vattentäta stenfiberplattor som lanserades 1922. Cement blandades med dolomit (en vit marmor). Neudi lanserade under åren flera innovationer och breddade sig mot golvavjämning och andra produktgrupper. Ett flertal parallella satsningar lanserades såsom Modulenthus (småhustillverkning) och Ecopipe (fjärrvärmekulvertar). 1967 inledde koncernen gruvdrift av dolomit i Glanshammar utanför Örebro.

armaturjonsson

Under de politiska svåra åren på 70-talet så förvärvades Armaturjonsson av dess grundare Bengt Jonsson. Bolaget hade en mycket stark ställning inom installationsbranschen och företrädde flera av de främsta europeiska varumärkena. Armaturjonsson blev kärnan i ett företagsbygge parallellt med byggmaterialkoncernen neudi och är ursprunget till dagens industriella konglomerat Ernströmgruppen.

otc-listan

1983 noterades Ernströmgruppen som ett av de första företagen på Stockholmsbörsens OTC-lista. Drakoniska förmögenhets- och arvsskatter hade under en längre tid drivit företagare utomlands, och OTC-listan var ett försök att underlätta för ägarledda verksamheter att kvarstå i landet. Verksamheten expanderade efter detta kraftigt under flera år innan konjunkturen och den svenska bygg- och fastighetsmarknaden tvärnitade 1991. Ägarfamiljen köpte ut neudi från börsen och inledde en kraftig omstrukturering av verksamheten som slutade med att hela byggmaterial – och mineralverksamheten avyttrades. Neudi & C:o bestod efter detta av dotterkoncernen Armaturjonsson och en kassa.

platzer

Den svenska fastighetskrisen i början av 90-talet ledde till kraftiga ägarförändringar inom branschen. Neudi & C:o utnyttjade de nedpressade värderingarna genom att i  mitten av 90-talet förvärva aktier i Platzer Fastigheter, som just hade avyttrat sin entreprenadverksamhet i syfte att fokusera på fastighetsförvaltning. Efter ett fastighetsbyte med dåvarande Storheden så blev Platzer ett renodlat västsvenskt företag med bas i Göteborg. Neudi & C:o blev huvudägare med ca 40% av rösterna i bolaget. Efter några år lade Tornet ett fientligt bud på bolaget vilket resulterade i att Neudi & C:o förvärvade hela bolaget och Platzer blev under några år ett helägt dotterbolag i koncernen. 2008 ombildades Platzer och Länsförsäkringar samt Backahill bjöds in att bli delägare. Cirkeln slöts när Platzer ånyo börsnoterades 2013 med Neudi & C:o som största ägare.

hallska huset

Efter att länge ha suttit på Berzeliigatan i Göteborg så flyttade koncernen först till Mölndalsvägen och sedan till Högsbo efter att byggmaterialdelen sålts. År 2000 förvärvades Hallska huset på Östra Hamngatan 19 i Göteborg som sedan dess varit koncernens bas. Fastigheten har en rik historia och byggdes på 1700-talet som privatpalats åt den framgångsrike ostindiefararen John Hall, som även uppförde Gunnebo Slott som sommarbostad. 1928 byggdes palatset om till kontorsbyggnad och kanalen utanför fylldes igen.

collector

År 2006 finansierade Neudi & C:o det dynamiska finansföretaget Collectors förvärv av Electra Finans. Detta blev starten på en fantastisk tillväxtresa signerad entreprenören Lena Apler. Under Lenas ledning växte Collector till en fullskalig nischbank med digitalt fokus. Neudi & C:o var länge största ägare i Collector men minskade sitt ägande när Erik Selin och Balder bjöds in som ägare år 2011. Collector börsnoterades 2015 och verksamheten har fortsatt att utvecklas starkt.