investeringsfokus

Neudi & C:o är ett familjeägt investeringsbolag som i aktivt partnerskap med andra aktörer äger och utvecklar företag i syfte att skapa långsiktigt värde. Det som skiljer Neudi & C:o från andra investeringsbolag är korta beslutsvägar och enkla arbetsprocesser, flexibilitet i ägarandelar och obegränsad investeringshorisont. Vi har gjort affärer i 100 år och fyra generationer och vet av egen erfarenhet att långsiktighet och tålamod krävs för att bygga framgångsrika företag.

Neudi & C:o är branschoberoende och investerar i såväl mogna bolag som tillväxtbolag samt i både noterade och privatägda bolag. Investeringarna innebär typiskt sett ett aktivt ägarengagemang och görs gärna tillsammans med duktiga entreprenörer där man gemensamt definierar och genomför en utvecklingsplan för bolaget.