neudi
och ernströmgruppen.

Ernströmgruppen är en nordisk företagsgrupp med bas i teknikhandel och lättare industri. Bolaget värnar om decentraliserad utveckling av företag och drivs helt utan någon exitagenda. Ernströmgruppens fokus är att utveckla och förvärva välskötta företag  med ett ägarperspektiv som sträcker sig över generationer. Ernströmgruppen består av över 30 dotterbolag som tillsammans har cirka 1 000 anställda. Ernströmgruppen har varit en viktig del av Neudi sedan 70-talet, och är helägt dotterbolag till neudi.

neudi
och ls technologies.

LS Technologies är ett bolag verksamt inom marina- och tunga fordonsvinschar. Bolagets affärsidé är att förvärva och utveckla marknadsledande nischaktörer med teknikdrivna hanteringssystem. Bolaget består idag av tre teknikbolag: Lidan Marine, Sepson och Patterson. Neudi har varit aktiv delägare i bolaget sedan 2017. Bolaget är privatägt.

neudi
och nederman.

Nederman är ett världsledande miljöteknikbolag inom industriell luftrening och återvinningslösningar för industrin. Nedermans erbjudande omfattar allt från projektering till installation, driftsättning och service. Nederman har cirka 2 100 anställda, tillverkning i 13 länder och försäljning till 60 länder. neudi har varit delägare i Nederman sedan 2007. Nederman är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-listan.