neudi
och doktor 24.

Doktor24 är en av Sveriges största digifysiska vårdgivare med digitala konsultationer via app, webb och med hälsomottagningar på Apoteket AB.

Doktor24 grundades 2016 och hanterar både lättakuta och kroniska besvär genom digitala konsultationer med läkare, sjuksköterska och psykolog samt vaccinationer, provtagningar och hälsokontroller på mindre mottagningar i samarbete med Apoteket AB. Genom sin app som är öppen dygnet runt och med ca 60 hälsomottagningar skapar Doktor24 tillgänglig, kostnadseffektiv och högkvalitativ vård med patienten i fokus.

neudi
och platform 24.

Platform24 är med sin lösning för automatiserad vårdguidning och patientkommunikation ett av Nordens ledande digitala hälsoteknikbolag. Bolagets digitala lösningar levereras idag till sjukvårdsregioner, vårdkoncerner och försäkringsgivare i Sverige, Norden och DACH-regionen.

Bolaget är en del av 24 Health Group som grundades i Stockholm 2016.